Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ανακοίνωση Τύπου: Η υλοποίηση του Συστήματος Ενοποίησης και Ετοιμασίας Οικονομικών Καταστάσεων θα καθιερώσει την Κύπρο, ως χώρα βέλτιστων πρακτικών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στο δημόσιο τομέα


Στο πλαίσιο υλοποίησης των αναγκαίων δράσεων για μετάβαση στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης υπέγραψε, την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, με την κοινοπραξία PricewaterhouseCoopers Ltd και Talent Team Consulting T.T. Ltd, εκπροσωπούμενη από τον κ. Βασίλειο Βραχίμη, σύμβαση για την υλοποίηση Συστήματος Ενοποίησης και Ετοιμασίας Οικονομικών Καταστάσεων.

Η Σύμβαση έχει συνολική αξία περίπου €3,3 εκ. ευρώ και αποτελεί καίριο βήμα προς την υλοποίηση του έργου μετάβασης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση των δεδουλευμένων, δηλαδή της αναγνώρισης των εσόδων όταν αυτά εμπίπτουν και των εξόδων όταν αυτά πραγματοποιούνται, ανεξάρτητα με την κίνηση των χρηματικών ροών που τα αφορούν.

Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις θα παρέχουν, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς εταίρους, ολοκληρωμένη και αξιόπιστη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Μέσω των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, θα αναδειχτούν συνέργειες ανάμεσα στις διάφορες οντότητες του Δημοσίου, δίνοντας τη δυνατότητα τόσο στους λήπτες αποφάσεων, όσον και στους πολίτες, να εξάγουν ακριβή συμπεράσματα αναφορικά με τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Ο κ. Αντωνιάδης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την υπογραφή της συμβάσης, τόνισε ότι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως ένας σύγχρονος και καινοτόμος οργανισμός επιδιώκει την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και την εφαρμογή πρωτοπόρων και αυτοματοποιημένων λύσεων που επιφέρουν ουσιαστικά οφέλη τόσο στο δημόσιο, όσον και στον ιδιωτικό τομέα, με πρώτιστο μέλημα την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και του πολίτη. «Η αγαστή συνεργασία του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και του Αναδόχου, η άμεση επίλυση οποιωνδήποτε θεμάτων εγκύψουν, και η ευελιξία και η ειλικρίνεια κατά την υλοποίηση του Συστήματος θα επιτρέψουν την επιτυχή ολοκλήρωση της σύμβασης.», τόνισε.

Ο κ. Βραχίμης εκ μέρους του Αναδόχου, εξέφρασε τη δέσμευση της κοινοπραξίας για την υλοποίηση της Σύμβασης με το βέλτιστο δυνατό τρόπο και την πεποίθηση ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εγκαίρως, με τρόπο που να ενισχύει τις δυνατότητες των χρηστών για αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, ανταποκρινόμενο πλήρως στις προσδοκίες τους.

Το νέο σύστημα αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό μέσα στο 2026, συνεισφέροντας σημαντικά στον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης δημόσιων πόρων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.