Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Στοιχεία επικοινωνίας
vcd@treasury.gov.cy
+357 22602322, +357 22602434
Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου
1096 Λευκωσία, Κύπρος

ασ

Συχνές ερωτήσεις / απαντήσεις