Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Διενέργεια Σεμιναρίων στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων


Παρουσιάσεις των Εκπαιδευτικών Ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις πόλεις από τη ΔΔΣ σε θέματα σύναψης δημόσιων συμβάσεων και διαχείρισης συμβολαίων προς τους Λειτουργούς/Πυρήνες των Αναθετουσών Αρχών/Φορέων, Συντονιστές Δημοσίων Συμβάσεων και Μελών των Τμηματικών Επιτροπών Αλλαγών και ΑπαιτήσεωνΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat02_11_23 PPD.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat02_11_23 CLAIMS Presentation (2).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat02_11_2023_CCCC.pdf