Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 17/05/2024 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Διαγραφών Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2023
 
- 30/04/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Μαρτίου 2024
 
- 26/04/2024 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 31 Μαρτίου 2024
 
- 26/04/2024 Δελτίο Τύπου: Ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στις δημόσιες δομές και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Κύπρο
 
- 22/04/2024 Δελτίο Τύπου: Εκπαιδευτικές ημερίδες με θέμα «Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Ένωσης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας» προς τους Φορείς Υλοποίησης Σχεδίων Χορηγιών (9 Απριλίου 2024) και προς τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Φορείς Τεχνικών Επαληθεύσεων (10 Απριλίου 2024)
 
- 19/04/2024 Ανακοίνωση προς κατόχους ομολογιών/ πιστοποιητικών αποταμιεύσεως και χρεογράφων αναπτύξεως
 
- 08/04/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2024
 
- 05/04/2024 Συνέντευξη Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας στο περιοδικό του ΣΕΛΚ, "Accountancy Cyprus"
 
- 28/03/2024 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2024
 
- 27/03/2024 Δελτίο Τύπου για τη Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έτος 2023
 Αρχείο Ανακοινώσεων