Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο τύπου για τις στρατηγικές Δημόσιες Συμβάσεις (Πράσινες, Καινοτόμες και Κοινωνικά Υπεύθυνες)


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λευκωσία, 15 Σεπτεμβρίου 2023


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσαν με επιτυχία εργαστήρι για τις Στρατηγικές Δημόσιες Συμβάσεις (πράσινες, καινοτόμες και κοινωνικά υπεύθυνες) στην Κύπρο

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργάνωσαν με επιτυχία εργαστήρι με θέμα την "Ανάπτυξη διαλόγου για τη χρήση των Στρατηγικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ - πράσινων, καινοτόμων, κοινωνικά υπεύθυνων) στην Κύπρο". Το εργαστήρι αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση των ΣΔΣ σε όλα τα Κράτη Μέλη. Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2023 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Στροβόλου και σε αυτό συμμετείχαν πέραν των διοργανωτών, Αναθέτουσες Αρχές / Φορείς που έχουν σημαντική δραστηριότητα στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων ή/και έχουν ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικής στους συγκεκριμένους τομείς (πράσινων, καινοτόμων και κοινωνικά υπεύθυνων δημοσίων συμβάσεων).

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, στο χαιρετισμό του, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, κ. Ανδρέας Αντωνιάδης, τόνισε τον κομβικό ρόλο που το οικοσύστημα των Δημοσίων Συμβάσεων μπορεί να διαδραματίσει προς την κατεύθυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων καθώς επίσης και στη διαμόρφωση μιας πιο πράσινης, πιο καινοτόμας, ανθεκτικής και κοινωνικά υπεύθυνης οικονομίας. Τόνισε, επίσης, την καταλληλότητα της χρονικής συγκυρίας για την παρούσα δράση καθώς συνάδει με την μεταρρύθμιση που προωθείται για την εισαγωγή του επαγγελματισμού στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας με τη δημιουργία του επαγγελματία αγοραστή.

Το εργαστήρι αποσκοπούσε σε:

   1. Κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης: ανάλυση και κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα των Στρατηγικών Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο.

   2. Εντοπισμό εμποδίων και περιορισμών: Τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) εξέτασαν τα εμπόδια και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται και δυσχεραίνουν την εφαρμογή των Στρατηγικών Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο.

   3. Εξερεύνηση πιθανών λύσεων: Τα ενδιαφερόμενα μέρη συζήτησαν τις προκλήσεις και πρότειναν πιθανές λύσεις.

   4. Ετοιμασία οδικού χάρτη: Ανταλλάγηκαν απόψεις, τέθηκαν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη για την ανάπτυξη των Στρατηγικών Δημοσίων Συμβάσεων.

   5. Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαμόρφωση διαύλων επικοινωνίας μεταξύ της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων Κρατών Μελών για την προώθηση των Στρατηγικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας σημείωσε ότι ταυτόχρονα υλοποιεί τη μεταρρύθμιση για την εισαγωγή του επαγγελματισμού στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, σημαντικό μέρος του οποίου αποτελεί και η επένδυση στην εκπαίδευση και την υλοποίηση του πλάνου που αφορά τις Στρατηγικές Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο.

Η διοργάνωση αυτού του εργαστηρίου αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της πράσινης, καινοτόμας και κοινωνικά υπεύθυνης προσέγγισης στον τομέα των Δημόσιων Συμβάσεων στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Όνομα: Μαρία Μονογιού Θέση: Ανωτ. Επιθεωρήτρια Λογαριασμών Τηλέφωνο: 22602442 Email: mmonoyiou@treasury.gov.cy

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας Γωνιά Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου, 1441 Λευκωσία

Τηλέφωνο: ++357 22602310 / Τηλεομ.: ++357 22302609

Email: accountant.general@treasury.gov.cy

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

photos

Σχετικοί Συνδέσμοι: