Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο Τύπου: Έναρξη εργασιών για το νέο Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο


Σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής για εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση που προωθεί το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της διαχείρισης των δημόσιων πόρων στην Κύπρο, αποτελεί το έργο για την ανάπτυξη ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων το οποίο θα προσφέρει ολιστική διαχείριση του κύκλου αγορών που γίνονται στη Δημοκρατία από την αναγνώριση των αναγκών μέχρι την ικανοποίηση τους.


Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης υπέγραψε, την Τρίτη, 23 του Γενάρη, σύμβαση με την εταιρεία EUROPEAN DYNAMICS SA, εκπροσωπούμενη από τον κ. Νικήτα Τσόπελα για την υλοποίηση, συντήρηση και λειτουργία ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο το οποίο θα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο των διαδικασιών από την αναγνώριση της ανάγκης μέχρι την τελική ικανοποίηση της για τους αγοραστές του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.


Η σύμβαση, που χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΑΑ), έχει συνολική αξία €4,514,200, συμπεριλαμβανομένου προαιρετικού ποσού €746,100, και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων στην Κύπρο.


Ο κ. Αντωνιάδης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας με την υπογραφή της συμβάσης, τόνισε τη σημασία της εν λόγω πρωτοβουλίας για την σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων πόρων. Τόνισε ότι αναμένει από τον ανάδοχο να εργαστεί με επαγγελματισμό και συνέπεια με στόχο την ανάπτυξη και διάθεση στους αγοραστές αλλά και τους οικονομικούς φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό ενός συστήματος αξιόπιστου, καινοτόμου και φιλικού προς τους χρήστες που να προάγει τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό.


Ο κ. Τσόπελας εκ μέρους του αναδόχου, εξέφρασε τη δέσμευση της εταιρείας του για την υλοποίηση του έργου με υψηλά πρότυπα ποιότητας και επαγγελματισμού κατά τρόπο που να ενισχύει τις δυνατότητες των χρηστών για αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες τους.

Το νέο σύστημα αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό πριν τα τέλη του 2025, συνεισφέροντας στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των εργαλείων και αυτοματισμών που σήμερα αξιοποιούνται στην ηλεκτρονική διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων στην Κύπρο.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
Τηλ. 22602337