Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Πιστοποίηση Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως Εγκεκριμένος Εργοδότης Επαγγελματικής Ανάπτυξης από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) για την περίοδο 2021-2023Το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) έχει ανανεώσει την πιστοποίηση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως Εγκεκριμένος Εργοδότης Επαγγελματικής Ανάπτυξης, για την περίοδο 2021-2023.