Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ανακοίνωση Τύπου: Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2023


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της διαφάνειας των οικονομικών συναλλαγών του Κράτους και της παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης προς τους πολίτες, παρουσιάζει την έκθεση υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2023.

Η έκθεση έχει ετοιμαστεί ακολουθώντας τη βάση ετοιμασίας του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως ψηφίζεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και καλύπτει:

· Συγκεντρωτικά Έσοδα και Δαπάνες,
  · Κατανομή Εσόδων στις βασικές κατηγορίες,
  · Υλοποίηση προϋπολογισμού Δαπανών,
  · Κατανομή υλοποιηθείσων Δαπανών σε βασικές κατηγορίες,
  · Υλοποίηση προϋπολογισμού Δαπανών για την τελευταία δεκαετία,
  · Υλοποίηση προϋπολογισμού Δαπανών ανά λειτουργία,
  · Κατανομή υλοποιηθείσων Δαπανών ανά λειτουργία,
  · Υλοποίηση Αναπτυξιακών Δαπανών,
  · Κατανομή υλοποιηθείσων Αναπτυξιακών Δαπανών σε βασικές κατηγορίες, και
  · Υλοποίηση προϋπολογισμού Αναπτυξιακών Δαπανών για τη τελευταία δεκαετία.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, βρίσκεται αναρτημένη η έκθεση.

Υλοποίηση Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο από 1/1 μέχρι 30/11/2023