Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο Τύπου: Εφαρμογή της ηλεκτρονικής αγοράς (e-Agora) από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λευκωσία, 11 Αυγούστου 2020

Εφαρμογή της ηλεκτρονικής αγοράς (e-Agora) από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
α

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, συνεχίζοντας την ηλεκτρονική αναβάθμιση των υπηρεσιών του, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση της ηλεκτρονικής αγοράς (e-Agora) μέσω της οποίας ο Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας θα μπορεί να πραγματοποιεί ηλεκτρονικά αγορές προϊόντων μικρής αξίας προς ικανοποίηση των αναγκών του και για τα οποία δεν απαιτείται η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού.

Με την εφαρμογή της e-Agora δίδεται ώθηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικά σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις οποίες δίδεται πρόσβαση σε μια πλατφόρμα όπου θα μπορούν να γνωστοποιούν και να προωθούν τα προϊόντα τους. Παράλληλα μειώνεται το διοικητικό κόστος του κράτους εφόσον παρέχεται η δυνατότητα έρευνας αγοράς συγκεντρωτικά και εξασφάλισης των καλύτερων τιμών.

Σε πρώτη φάση έχουν ενταχθεί στην e-Agora 4000 περίπου προϊόντα, για διάφορες κατηγορίες, όπως Αναλώσιμα Εκτυπωτών, Βίδες, Είδη Ηλεκτρολόγου, Ελαιοχρώματα Ψεκασμού, Οικοδομικά Υλικά, Εργαλεία, Βούρτσες-Πινέλα και Πλαστικά Είδη.

Οι παραγγελίες στην e-Agora υποβάλλονται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.