Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word   ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word   ΑΔΕΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word   ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ- IBAN CERTIFICATE
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel   ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel   ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel   ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (FINANCIAL IDENTIFICATION FORM)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel   ΕΝΤΥΠΟ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ FIMAS
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (Τομέας Μισθών)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ