Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ή ΟΧΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (ΤΦ59) (Τομέας Συνταξ. Σχεδίου)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (Τομέας Μισθών)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (ΤΦ59) (Τομέας Συντάξεων)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ (ΩΚΠ)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word   ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ-ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel   ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/7/2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel   ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ μέχρι 30/6/2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel   ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Τομέας Συντάξεων)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Τομέας Συνταξ. Σχεδίου)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ (Τομέας Μισθών)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (Τομέας Συντάξεων)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (Τομέας Συνταξ. Σχεδίου)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΩΚΠ)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ (ΩΚΠ)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 26 ΙΑΝ 2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ