Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Πανδημία κορωνοιού COVID-19: Μήνυμα της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας προς όλο το προσωπικό και ανάλογες διευθετήσεις


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τις κυβερνητικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επισυνάπτεται μήνυμα της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας προς όλο το προσωπικό.

Η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ενθαρρύνει την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου το προσωπικό να μπορεί να διεκπεραιώνει τις εργασίες του με ταχύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Για το σκοπό αυτό έχει ετοιμαστεί και επισυνάπτεται Οδηγός για εγκατάσταση και χρήση Skype σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο το προσωπικό καλείται να συμβουλευτεί.

Επίσης, επισυνάπτεται η Δήλωση κατ' εξαίρεση μετακίνησης πολιτών για ιδιωτική χρήση.


ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24/03/2020


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠανδημία κορωνοϊού COVID 19, Μήνυμα της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας προς το όλο το προσωπικό.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ .pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟδηγός για εγκατάσταση και χρήση Skype σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.pdf