Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 22/12/2020 Ανάρτηση Σχεδίου Δημοσίευσης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
 
- 17/12/2020 Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 10.10.2020 για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών μόνιμων θέσεων Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 19/11/2020 Ανακοίνωση Τύπου: Πληρωμή μισθών και συντάξεων κυβερνητικών αξιωματούχων, κρατικών υπαλλήλων και ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού μηνός Δεκεμβρίου 2020 και 13ου 2020
 
- 18/11/2020 Παρουσίαση της Δημοσιονομικής Έκθεσης 2019 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών
 
- 10/11/2020 Συνέντευξη της κας Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» (08/11/2020) με θέμα το μεταρρυθμιστικό έργο του Γενικού Λογιστηρίου
 
- 09/10/2020 Δελτίο Τύπου: Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού
 
- 08/10/2020 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση των Διαγραφών της Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2019
 
- 30/09/2020 Χαιρετισμός της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας στο 16th CFO Management Forum & Awards που διεξήχθη διαδικτυακά στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 από την εταιρεία IMH
 
- 08/09/2020 Ανακοίνωση: Γραπτή Εξέταση για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών θέσεων Λογιστή - Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 21/08/2020 Νομοσχέδιο για καθαρά οχήματα - Οδηγια Ε.Ε.2019.1161 21-8-2020
 Αρχείο Ανακοινώσεων