Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 31/03/2021 Δελτίο Τύπου για τη δημοσιοποίηση της Δημοσιονομικής Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2020
 
- 31/03/2021 Δελτίο Τύπου για τη δημοσιοποίηση χορηγιών και κατά χάριν δωρεών του Κράτους για το έτος 2020
 
- 01/03/2021 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020
 
- 22/12/2020 Ανάρτηση Σχεδίου Δημοσίευσης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
 
- 17/12/2020 Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 10.10.2020 για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών μόνιμων θέσεων Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 19/11/2020 Ανακοίνωση Τύπου: Πληρωμή μισθών και συντάξεων κυβερνητικών αξιωματούχων, κρατικών υπαλλήλων και ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού μηνός Δεκεμβρίου 2020 και 13ου 2020
 
- 18/11/2020 Παρουσίαση της Δημοσιονομικής Έκθεσης 2019 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών
 
- 10/11/2020 Συνέντευξη της κας Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» (08/11/2020) με θέμα το μεταρρυθμιστικό έργο του Γενικού Λογιστηρίου
 
- 16/01/2018 Ανακοίνωση: Υποβολή Αιτήσεων σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί
 Αρχείο Ανακοινώσεων