Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Έντυπα Γ.Λ.

AΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Γ.Λ. 1ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 1ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 1ΒΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 1ΓΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 1ΔΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 1ΕΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 1ΣΤΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 2ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(74,32 Kb)
Γ.Λ. 2ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(52,02 Kb)
Γ.Λ. 2AΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(31,62 Kb)
Γ.Λ. 2CΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 3ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 4ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 4EΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 4FΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΑ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(45,83 Kb)
Γ.Λ. 5ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 5ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 6ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 6ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 7ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(36,72 Kb)
Γ.Λ. 7ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(31,99 Kb)
Γ.Λ. 7ΑΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(32,64 Kb)
Γ.Λ. 7ΒΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(37,23 Kb)
Γ.Λ. 8ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 8ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 8ΒΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(42,36 Kb)
Γ.Λ. 9ΑΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(117,74 Kb)
Γ.Λ. 9ΒΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(117,74 Kb)
Γ.Λ. 9ΓΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(117,74 Kb)
Γ.Λ. 9ΔΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(117,74 Kb)
Γ.Λ. 9ΕΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(117,74 Kb)
Γ.Λ. 9ΣΤΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(112,5 Kb)
Γ.Λ. 10ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(240,46 Kb)
Γ.Λ. 11ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 11ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 12ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 13ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(24,73 Kb)
Γ.Λ. 14ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(48,02 Kb)
Γ.Λ. 14ΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(49,13 Kb)
Γ.Λ. 14ΒΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(59,09 Kb)
Γ.Λ. 14ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(105,93 Kb)
Γ.Λ. 14ΔΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(26,74 Kb)
Γ.Λ. 15ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΙΑΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(35,46 Kb)
Γ.Λ. 15ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 16ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(58,12 Kb)
Γ.Λ. 16ΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(44,93 Kb)
Γ.Λ. 16ΒΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Word
(90,26 Kb)
Γ.Λ. 17ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(43,55 Kb)
Γ.Λ. 18ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(68,95 Kb)
Γ.Λ. 18ΑΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - FIMASΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(148,79 Kb)
Γ.Λ. 19ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 19AΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(23,97 Kb)
Γ.Λ. 19BΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤ ΩΚΠ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(358,68 Kb)
Γ.Λ. 19ΓΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤ ΩΚΠΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(409,77 Kb)
Γ.Λ. 19DΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 19HΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 19IΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 20ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2....ΑΥΤΟΥΣΙΟ
(20 Kb)
Γ.Λ. 21ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(37,02 Kb)
Γ.Λ. 21AΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(34,6 Kb)
Γ.Λ. 21BΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 21CΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 22ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΔΕΙΓΜΑ
(511,01 Kb)
Γ.Λ. 23ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(36,77 Kb)
Γ.Λ. 23AΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 23DΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 24ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ - ΑΞΙΚΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(54,92 Kb)
Γ.Λ. 25ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(46,85 Kb)
Γ.Λ. 25ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ - αγγλικάΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(40,88 Kb)
Γ.Λ. 26ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(46,26 Kb)
Γ.Λ. 27ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(52,38 Kb)
Γ.Λ. 27ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 28ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ/Η ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(183,46 Kb)
Γ.Λ. 29ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΑΕΠ)ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(36,02 Kb)
Γ.Λ. 30ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Word
(68,33 Kb)
Γ.Λ. 31ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 31ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 32ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(59,03 Kb)
Γ.Λ. 33ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 33ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 33ΒΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 33ΕΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 34ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 36ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(42,88 Kb)
Γ.Λ. 37ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 38ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(48,15 Kb)
Γ.Λ. 38ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 39ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 39ΒΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 40ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΗΜΑΤΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(163,09 Kb)
Γ.Λ. 41ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 42ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 43ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΓΑΛΑΖΙΟ ΧΑΡΤΙΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(78,02 Kb)
Γ.Λ. 43ΑΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΑΡΤΙΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(45,9 Kb)
Γ.Λ. 43Β.ΕΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΕΚΤΑΚΤΟΙ - ΡΟΖ ΧΑΡΤΙΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(39,27 Kb)
Γ.Λ. 43Β.ΤΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΤΑΚΤΙΚΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΑΡΤΙΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(41,82 Kb)
Γ.Λ. 43ΓΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΑΣΠΡΟ ΧΑΡΤΙΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(37,74 Kb)
Γ.Λ. 44ΑΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(56,1 Kb)
Γ.Λ. 44ΒΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ/ΑΠΟΚΟΠΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(34,68 Kb)
Γ.Λ. 44ΓΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(33,15 Kb)
Γ.Λ. 44ΔΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(58,14 Kb)
Γ.Λ. 44ΕΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ ΠΡΟΑΓΩΓΗ/ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(93,32 Kb)
Γ.Λ. 44ΣΤΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ/ ΠΟΙΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΟΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(34,17 Kb)
Γ.Λ. 44ΖΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(30,6 Kb)
Γ.Λ. 44ΗΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(44,37 Kb)
Γ.Λ. 44ΘΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ /ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(38,76 Kb)
Γ.Λ. 44ΙΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 44Ι-ΝΕΟΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 44ΙΑΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(37,23 Kb)
Γ.Λ. 44ΙΒΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(34,17 Kb)
Γ.Λ. 44ΙΓΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(30,09 Kb)
Γ.Λ. 44ΙΔΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 15%ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 44ΙΕΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 15%ΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(439,08 Kb)
Γ.Λ. 44ΙΖ 1/1/2019ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ από 1/1/2019ΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(468,14 Kb)
Γ.Λ. 44ΙΖ 1/1/2018 - 31/12/2018ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ από 1/1/2018-31/12/2018ΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(466,61 Kb)
Γ.Λ. 44ΙΖ 1/3/2017-31/12/2017ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ από 1/3/2017-31/12/2017
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗ ΕΓΚ. 1549
ΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(462,02 Kb)
Γ.Λ. 44ΙΖ μέχρι 28/2/2017ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ μέχρι 28/2/2017ΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(452,33 Kb)
Γ.Λ. 44Λ - ΤΥΠΟΣ "Α"ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ 13ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ - ΤΥΠΟΣ "Α"ΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(30,6 Kb)
Γ.Λ. 44Λ - ΤΥΠΟΣ "Β"ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ 13ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ - ΤΥΠΟΣ "Β"ΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(29,07 Kb)
Γ.Λ. 44Λ - ΤΥΠΟΣ "Γ"ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ 13ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ - ΤΥΠΟΣ "Γ"ΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(27,03 Kb)
Γ.Λ. 44Λ - ΤΥΠΟΣ "Δ"ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ 13ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ - ΤΥΠΟΣ "Δ"ΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(29,58 Kb)
Γ.Λ. 44ΝΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΔΕΙΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟ
(1092,03 Kb)
Γ.Λ. 45ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(67,57 Kb)
Γ.Λ. 46ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Word
(69,86 Kb)
Γ.Λ. 46ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 47ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 48ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(76,7 Kb)
Γ.Λ. 49ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 49BΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 49BVΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 49VΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 50ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 50CΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 50DΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 51ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 52ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 52ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 53ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 53ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 53Α1ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 53Α2ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(332,14 Kb)
Γ.Λ. 53Α3ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(274,48 Kb)
Γ.Λ. 53Α4ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 53Α5ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 54ΑΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(67,33 Kb)
Γ.Λ. 54ΒΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΚΔΟΣΗΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(68,57 Kb)
Γ.Λ. 55ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(226,7 Kb)
Γ.Λ. 56ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(178,47 Kb)
Γ.Λ. 57ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 57ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 57ΓΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 58ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(34,29 Kb)
Γ.Λ. 59ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 60ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(73,52 Kb)
Γ.Λ. 61ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 62ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(55,6 Kb)
Γ.Λ. 62ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 62ΒΑΔΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ/ ΒΟΗΘΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(49,61 Kb)
Γ.Λ. 62ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(38,53 Kb)
Γ.Λ. 63ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(41,62 Kb)
Γ.Λ. 63ΔΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(48,13 Kb)
Γ.Λ. 64ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 65ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟ
(106,42 Kb)
Γ.Λ. 65ΑΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Η ΌΧΙ
ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ
ΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(188,83 Kb)
Γ.Λ. 65ΒΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟ
(80,74 Kb)
Γ.Λ. 65ΓΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΑΥΤΟΥΣΙΟ
(103,97 Kb)
Γ.Λ. 66ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 67ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 68CERTIFICATION FOR PENSIONERS WHO RESIDE ABROADΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(136,8 Kb)
Γ.Λ. 68AΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(157,46 Kb)
Γ.Λ. 69ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 70ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(227,81 Kb)
Γ.Λ. 70ΑΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(227,81 Kb)
Γ.Λ. 70ΒΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(227,81 Kb)
Γ.Λ. 70ΓΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(227,81 Kb)
Γ.Λ. 70ΔΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(227,81 Kb)
Γ.Λ. 70ΕΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(227,81 Kb)
Γ.Λ. 72ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΛΠ.ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(67,01 Kb)
Γ.Λ. 72ΑΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΟΛΛΩΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(58,09 Kb)
Γ.Λ. 74ALIEN REGISTRATION CERTIFICATEΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(86,11 Kb)
Γ.Λ. 74ΑALIEN REGISTRATION CERTIFICATE/ DUPLICATEΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(66,97 Kb)
Γ.Λ. 75ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 76ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 76AΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 76BΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 76CΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 76DΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 76EΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 78ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(64,84 Kb)
Γ.Λ. 78ΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(58,96 Kb)
Γ.Λ. 78ΒΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(58,62 Kb)
Γ.Λ. 80ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(79,93 Kb)
Γ.Λ. 81ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 82ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 83ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(48,51 Kb)
Γ.Λ. 84ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣΑΥΤΟΥΣΙΟ
(11,86 Kb)
Γ.Λ. 85ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣΑΥΤΟΥΣΙΟ
(24,38 Kb)
Γ.Λ. 90ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 90ΑΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 90ΒΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(226,94 Kb)
Γ.Λ. 90ΓΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(147,67 Kb)
Γ.Λ. 90ΔΤΕΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ €1ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(146,72 Kb)
Γ.Λ. 90ΕΤΕΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ €2ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(146,83 Kb)
Γ.Λ. 91ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(54,32 Kb)
Γ.Λ. 93ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 93ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 94ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 97ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(33,85 Kb)
Γ.Λ. 97ΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Word
(111,17 Kb)
Γ.Λ. 97ΒΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(37,31 Kb)
Γ.Λ. 97ΓΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 97ΔΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 98ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 98ΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(38,99 Kb)
Γ.Λ. 99ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 100ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(76,92 Kb)
Γ.Λ. 101ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ/ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(53,33 Kb)
Γ.Λ. 102ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(47,09 Kb)
Γ.Λ. 104ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 104ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 105ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(629,78 Kb)
Γ.Λ. 105ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 105ΕΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 106ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(67,56 Kb)
Γ.Λ. 107ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ/ ΚΑΛΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(77,39 Kb)
Γ.Λ. 107ΑΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(76,57 Kb)
Γ.Λ. 107ΒΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(78,54 Kb)
Γ.Λ. 107ΓΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ (ΜΕ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(83,44 Kb)
Γ.Λ. 108ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(74,43 Kb)
Γ.Λ. 110ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(80,54 Kb)
Γ.Λ. 110ΑΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(79,73 Kb)
Γ.Λ. 111ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 112ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(59,11 Kb)
Γ.Λ. 113ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 114ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 117ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΓΑΘΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(70,83 Kb)
Γ.Λ. 123ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(47,66 Kb)
Γ.Λ. 124ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 127ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(164,63 Kb)
Γ.Λ. 130ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(47,01 Kb)
Γ.Λ. 132ΜΗΤΡΩΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(41,12 Kb)
Γ.Λ. 133ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΟΔΗΓΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(112,28 Kb)
Γ.Λ. 134ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(117,79 Kb)
Γ.Λ. 137ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ/ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(42,9 Kb)
Γ.Λ. 139ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(42,78 Kb)
Γ.Λ. 140ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(72,31 Kb)
Γ.Λ. 141ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 143ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 144ΑΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(23,72 Kb)
Γ.Λ. 144ΒΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(33,87 Kb)
Γ.Λ. 144ΒΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ - ΑΓΓΛΙΚΑΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(30 Kb)
Γ.Λ. 145ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 145ΒΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 146ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(142,15 Kb)
Γ.Λ. 148ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 148ΑΤΑΜΕΙΟ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(46,55 Kb)
Γ.Λ. 150ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 151ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(213,2 Kb)
Γ.Λ. 152ΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(59,86 Kb)
Γ.Λ. 156ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(40,69 Kb)
Γ.Λ. 157ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(37,72 Kb)
Γ.Λ. 158ΜΗΤΡΩΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕΙΡΑΣ Γ.Λ.ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(40,46 Kb)
Γ.Λ. 159ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(53,86 Kb)
Γ.Λ. 160ΑΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(57,83 Kb)
Γ.Λ. 161ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 161ΒΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(45,83 Kb)
Γ.Λ. 162ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 163ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΣΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Word
(70,88 Kb)
Γ.Λ. 167ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 168ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ.ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(54,63 Kb)
Γ.Λ. 169(βλ. ΓΕΝ 94)ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 170ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2...ΑΥΤΟΥΣΙΟ
(15,64 Kb)
Γ.Λ. 172(βλ. ΓΕΝ 13)ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 173ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 174ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 175ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΣΧΗΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(65,9 Kb)
Γ.Λ. 178ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΗΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(68,98 Kb)
Γ.Λ. 179ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΟΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(186,13 Kb)
Γ.Λ. 181ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 182ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2...ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(48,05 Kb)
Γ.Λ. 182ΑΜΗΤΡΩΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(43,86 Kb)
Γ.Λ. 183ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(28,67 Kb)
Γ.Λ. 185ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(42,82 Kb)
Γ.Λ. 186ΦΥΛΛΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(46,73 Kb)
Γ.Λ. 188ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 191ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 192ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 192ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 193ΑΔΕΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(65,39 Kb)
Γ.Λ. 193ΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(61,44 Kb)
Γ.Λ. 194ΑΔΕΙΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(65,69 Kb)
Γ.Λ. 196ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 199ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 199AΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(51,51 Kb)
Γ.Λ. 199BΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
(50,49 Kb)
Γ.Λ. 200AΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 200BΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 200CΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 200DΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 200EΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 200FΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 200GΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 200HΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 200IΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 200JΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 201ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(100,32 Kb)
Γ.Λ. 205ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(39,97 Kb)
Γ.Λ. 207ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(1021,47 Kb)
Γ.Λ. 207ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣΑΥΤΟΥΣΙΟΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(153,39 Kb)
Γ.Λ. 208ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 211ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 212ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 212ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 213ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 214ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 215ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 216ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ/ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(56,69 Kb)
Γ.Λ. 222ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 223ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 224ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 225ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 226ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 227ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 228ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 229ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 238ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(234,04 Kb)
Γ.Λ. 238ΑΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(181,12 Kb)
Γ.Λ. 238ΒΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(840,81 Kb)
Γ.Λ. 239FΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 239LΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 239ΑΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ €3ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(76,84 Kb)
Γ.Λ. 239ΒΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ €6ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(76,84 Kb)
Γ.Λ. 239ΓΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ €10ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(78,94 Kb)
Γ.Λ. 239ΔΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ €15ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(77 Kb)
Γ.Λ. 239ΕΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ €30 ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(77,3 Kb)
Γ.Λ. 239ΣΤΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ €4ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(77,74 Kb)
Γ.Λ. 240ΑΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ €0,50ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(184,89 Kb)
Γ.Λ. 240ΒΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ €1,00ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(184,95 Kb)
Γ.Λ. 240ΓΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ €2,00ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(184,86 Kb)
Γ.Λ. 240ΔΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ €5,00ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(184,81 Kb)
Γ.Λ. 241ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(92,65 Kb)
Γ.Λ. 242ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ.ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(98,65 Kb)
Γ.Λ. 244ΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ €1ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(6557,31 Kb)
Γ.Λ. 244ΒΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ €5ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(6529,62 Kb)
Γ.Λ. 244ΓΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ €10ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(6529,11 Kb)
Γ.Λ. 247ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 248ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 249ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(50,01 Kb)
Γ.Λ. 250ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 250ΒΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 250ΓΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 251ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΔΕΜΑΤΟΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(76,11 Kb)
Γ.Λ. 252ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΟΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(76,35 Kb)
Γ.Λ. 257ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(48,02 Kb)
Γ.Λ. 258ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 260ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 261ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 262ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 268ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 268ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 269ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 269ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 269ΒΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(76,75 Kb)
Γ.Λ. 270ΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(158,19 Kb)
Γ.Λ. 271ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 271ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 272ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 273ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(68,26 Kb)
Γ.Λ. 273ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 273ΒΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(65,48 Kb)
Γ.Λ. 274ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(76,86 Kb)
Γ.Λ. 275ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 276ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(60,05 Kb)
Γ.Λ. 276ΑΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 277ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(100,26 Kb)
Γ.Λ. 278ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ "ΚΑΖΑΝΤΙ"ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(51,39 Kb)
Γ.Λ. 278ΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(198,91 Kb)
Γ.Λ. 278ΒΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(230,34 Kb)
Γ.Λ. 278ΓΑΔΕΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(221,82 Kb)
Γ.Λ. 279ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 280ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ/ ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΡΥΡΥΝΣΗΣ, ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(279,82 Kb)
Γ.Λ. 280Α ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ/ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΡΥΡΥΝΣΗΣ, ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(246,61 Kb)
Γ.Λ. 280ΒΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ/ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΡΥΡΥΝΣΗΣ, ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(237,35 Kb)
Γ.Λ. 282ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 283VALIDATION OF FOREIGN LICENCESΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(51,35 Kb)
Γ.Λ. 284ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 286ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 287ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 288ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(52,86 Kb)
Γ.Λ. 289ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 289ΑΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 290ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΣΚΥΛΟΙ)ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(86,16 Kb)
Γ.Λ. 290ΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΣΚΥΛΟΙ)ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(75,88 Kb)
Γ.Λ. 291ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ)ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(92,44 Kb)
Γ.Λ. 291ΑΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ)ΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(56,3 Kb)
Γ.Λ. 292ΑΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(86,43 Kb)
Γ.Λ. 292ΒΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(85,64 Kb)
Γ.Λ. 293ΑΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(92,17 Kb)
Γ.Λ. 293ΒΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(88,71 Kb)
Γ.Λ. 293ΓΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(70,83 Kb)
Γ.Λ. 293ΔΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(101,49 Kb)
Γ.Λ. 293ΕΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(75,98 Kb)
Γ.Λ. 293ΣτΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(71,13 Kb)
Γ.Λ. 294ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(65,13 Kb)
Γ.Λ. 294ΑΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 295ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 295ΑΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 296ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(61,17 Kb)
Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμοι του 2002-2012
Γ.Λ. 298ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(763 Kb)
Οι περί ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμοι του 2002-2013
Γ.Λ. 299ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(758,79 Kb)
Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμος του 2013 (Ν.184(Ι)/2013)
Γ.Λ. 301ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(102,78 Kb)
Γ.Λ. 301ΑΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣΔΕΙΓΜΑΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 301ΒΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(51,29 Kb)
Γ.Λ. 302ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(91,56 Kb)
Γ.Λ. 303ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(56,18 Kb)
Γ.Λ. 304ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΔεν υπάρχει αρχείο
Γ.Λ. 305ΑΔΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(35,61 Kb)
Γ.Λ. 307AΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(58,35 Kb)
Γ.Λ. 307ΒΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(60,08 Kb)
Γ.Λ. 306ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝΔΕΙΓΜΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
(48,32 Kb)

Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά