Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Τελευταία Νέα


- 28/02/2017 Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας ομιλήτρια στον Οργανισμό των Ρεπουμπλικανών Γυναικών των ΗΠΑ
 
- 13/02/2017 Διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας στις 8/2/2017 στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου που προβλέπει για τη Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 - Ν.140(Ι)/2016 και των Κανονισμών περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των διαδικασιών αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016 (Κ.Δ.Π. 138/2016)
 
- 13/02/2017 Ψήφιση από τη Βουλή του εναρμονιστικού νόμου για τις συμβάσεις παραχώρησης (concessions)
 
- 13/02/2017 Πλαίσιο αρχών για μεταθέσεις προσωπικού ΓΛτΔ επαρχιών εκτός Λευκωσίας
 
- 02/02/2017 Εθελοντική ανθρωπιστική βοήθεια από μέλη της ΠΑΣΥΔΥ
 
- 30/11/2016 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 
- 23/11/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016
 
- 16/11/2016 Δελτίο Τύπου 6ης Ετήσιας Ημερίδας Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
 
- 09/11/2016 Αναστολή της Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών μέσω του συστήματος eProcurement
 
- 14/09/2016 Σχέδιο Δράσης για την ετοιμασία Αρχικού Ισολογισμού και Οδικός Χάρτης για μετάβαση του δημοσίου τομέα στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων
 Εξετάσεις

Έντυπα

ΕΔΔΕλΕπ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά