Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Τελευταία Νέα


- 03/08/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Δημοσίευση προκαταρκτικού καταλόγου Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών ορισμένου χρόνου στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Κλ. Α2, Α5, Α7(ii))
 
- 31/07/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Έναρξη υποβολής Ατομικών Αιτήσεων για το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
 
- 26/07/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Τραπεζικός Λογαριασμός για Πληγέντες Πυρκαγιών Ελλάδας
 
- 13/07/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Δημοσίευση τελικού καταλόγου για τις θέσεις Λογιστών Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α9, Α11, Α12)
 
- 10/07/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Κατασκευαστικών Συμβολαίων
 
- 10/07/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Χρηματοοικονομικών Εργαλείων
 
- 10/07/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Στοιχείων Άυλου Ενεργητικού
 
- 10/07/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Κοινωνικών Ωφελημάτων
 
- 10/07/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Διευθετήσεων Παραχώρησης Υπηρεσιών
 
- 09/07/2018 Δελτίο Τύπου: Διαφάνεια – Δημοσιοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων που έλαβαν από την Κυβέρνηση κατά το 2017 πέραν του 1 εκατομμυρίου ευρώ
 Εξετάσεις

Έντυπα

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά