Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Τελευταία Νέα


- 21/07/2017 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Καταστάσεων Κυβερνητικών Εγγυήσεων κατά την 30η Ιουνίου 2017
 
- 21/07/2017 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017
 
- 20/07/2017 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Διαγραφών Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2016
 
- 12/07/2017 Συνέντευξη της κας Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, στο «ΙnBusinessNews» (10/7/2017)
 
- 26/06/2017 Διαφάνεια – Δημοσιοποίηση συναλλαγών πέραν των 5 χιλιάδων ευρώ σε κάθε κονδύλι δαπάνης της Κυβέρνησης κατά το 2016
 
- 21/06/2017 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας
 
- 20/06/2017 Παρουσίαση του τρόπου καταγραφής των νέων πάγιων περιουσιακών στοιχείων στο FIMAS.
 
- 16/06/2017 Ανακοίνωση: Εκσυγχρονισμός πληρωμών κυβερνητικών μισθολογίων – Πλήρης κατάργηση επιταγής ως μέσο πληρωμής από τον Ιούνιο 2017
 
- 08/06/2017 Καταγραφή των Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού του κράτους
 
- 06/06/2017 Πληρωμές φιλοδωρημάτων αφυπηρετήσεων κρατικών υπαλλήλων για την περίοδο από Ιανουάριο 2011 μέχρι Μάιο 2017
 Εξετάσεις

Έντυπα

ΕΔΔΕλΕπ

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά