Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Τελευταία Νέα


- 09/11/2017 Δελτίο Τύπου: 7η ετήσια Ημερίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας - "Εκσυγχρονίζουμε τη λογιστική και χρηματοοικονομική διαχείριση του δημόσιου τομέα"
 
- 06/11/2017 Συνέντευξη του κ. Φίλιππου Κατράνη, Λογιστή, Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, στην εφημερίδα «Ο Φιλελέυθερος» (5/11/2017)
 
- 02/11/2017 Ανακοίνωση Τύπου: 100% ανακυκλωμένο χαρτί για πρώτη φορά στο δημόσιο τομέα
 
- 27/10/2017 Ενημερωτική Κατάσταση για το Ταμείο Δημοσίων Δανείων κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017
 
- 27/10/2017 Ανακοίνωση Τύπου: Διακρατική Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου για τα παιχνίδια που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.
 
- 26/10/2017 Επαναφορά της υποχρέωσης όλων των Αναθετουσών Αρχών/Φορέων για Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών μέσω του συστήματος eProcurement
 
- 24/10/2017 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Κατάρτιση σε θέματα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων στις 19/10/2017 προς τους λειτουργούς/πυρήνες που ορίσθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές/Φορείς. Σεμινάριο 1 (κυρίως κατασκευαστικού τομέα)
 
- 19/10/2017 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017
 
- 25/09/2017 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Αυγούστου 2017
 
- 08/09/2017 Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στη δημόσια υπηρεσία, για απασχόληση στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/09/2017)
 Εξετάσεις

Έντυπα

ΑΔΔΕλΕπ

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά