Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Τελευταία Νέα


- 28/09/2018 Καταγραφή των Στοιχείων Άυλου Ενεργητικού του κράτους
 
- 27/09/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό της Απομείωσης Στοιχείων που Παράγουν Έσοδα
 
- 27/09/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό της Απομείωσης Στοιχείων που Δεν Παράγουν Έσοδα
 
- 25/09/2018 Εκπαίδευση σε Θέματα Λογιστικής Διευθέτησης Προσωπικών Απολαβών, Συντάξεων και Κυβερνητικού Ωρομίσθιου Πρoσωπικού - ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
- 25/09/2018 Εκπαίδευση σε Θέματα Λογιστικής Διευθέτησης Προσωπικών Απολαβών, Συντάξεων και Κυβερνητικού Ωρομίσθιου Πρoσωπικού - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 
- 25/09/2018 Εκπαίδευση σε Θέματα Λογιστικής Διευθέτησης Προσωπικών Απολαβών, Συντάξεων και Κυβερνητικού Ωρομίσθιου Πρoσωπικού - ΜΙΣΘΟΙ
 
- 24/08/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Δημοσίευση τελικού καταλόγου για τις θέσεις Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών ορισμένου χρόνου στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Κλ. Α2, Α5, Α7(ii))
 
- 03/08/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Δημοσίευση προκαταρκτικού καταλόγου Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών ορισμένου χρόνου στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Κλ. Α2, Α5, Α7(ii))
 
- 31/07/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Έναρξη υποβολής Ατομικών Αιτήσεων για το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
 
- 26/07/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Τραπεζικός Λογαριασμός για Πληγέντες Πυρκαγιών Ελλάδας
 Εξετάσεις

Έντυπα

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά