Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Τελευταία Νέα


- 29/03/2017 Πρώτη ηλεκτρονική συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 14/03/2017 Ενδιαφέρον από τις Ρεπουμπλικανές Γυναίκες των ΗΠΑ για ανάπτυξη συνεργασίας με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σχετικά με τη χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση του Δημοσίου
 
- 13/03/2017 ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (eProcurement) / INTERRUPTION OF THE eProcurement SYSTEM. Σας πληροφορούμε ότι την Παρασκευή 17/3/2017 από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι την Δευτέρα 20/3/2017 και ώρα 10:00π.μ, θα διακοπεί η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement), λόγω εργασιών αναβάθμισης. Κατά την διάρκεια της αναβάθμισης δεν θα είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε πληροφορία εντός του συστήματος. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 28/02/2017 Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας ομιλήτρια στον Οργανισμό των Ρεπουμπλικανών Γυναικών των ΗΠΑ
 
- 13/02/2017 Διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας στις 8/2/2017 στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου που προβλέπει για τη Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 - Ν.140(Ι)/2016 και των Κανονισμών περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των διαδικασιών αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016 (Κ.Δ.Π. 138/2016)
 
- 13/02/2017 Ψήφιση από τη Βουλή του εναρμονιστικού νόμου για τις συμβάσεις παραχώρησης (concessions)
 
- 13/02/2017 Πλαίσιο αρχών για μεταθέσεις προσωπικού ΓΛτΔ επαρχιών εκτός Λευκωσίας
 
- 02/02/2017 Εθελοντική ανθρωπιστική βοήθεια από μέλη της ΠΑΣΥΔΥ
 
- 30/11/2016 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 
- 23/11/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016
 Εξετάσεις

Έντυπα

ΕΔΔΕλΕπ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά