Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Τελευταία Νέα


- 08/09/2017 Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στη δημόσια υπηρεσία, για απασχόληση στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/09/2017)
 
- 06/09/2017 10 + 1 Συνήθεις Ερωτήσεις για το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 05/09/2017 Αποκοπή από τη μισθοδοσία κρατικών υπαλλήλων για σκοπούς αλληλοβοήθειας
 
- 23/08/2017 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Ιουλίου 2017
 
- 10/08/2017 Ανακοίνωση Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων
 
- 08/08/2017 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - Ενημερωτική Ημερίδα 14 Σεπτεμβρίου 2017 - Διεθνές Πρότυπο ISO 37001 - Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας
 
- 03/08/2017 Διευκρινιστικές ερωτήσεις / απαντήσεις επί της Εγκυκλίου με αριθμό 1768 ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017
 
- 03/08/2017 Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών - Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί
 
- 31/07/2017 Πλήρωση πέντε (5) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου
 
- 21/07/2017 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Καταστάσεων Κυβερνητικών Εγγυήσεων κατά την 30η Ιουνίου 2017
 Εξετάσεις

Έντυπα

ΑΔΔΕλΕπ

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά