Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Τελευταία Νέα


- 14/02/2018 Νέες Πολιτικές για το λογιστικό χειρισμό της θεματικής ενότητας Έκθεση και Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
 
- 14/02/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Εξόδων απο Συναλλαγές με Υποχρέωση Ανταπόδοσης
 
- 14/02/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Χορηγιών και Άλλων Μεταβιβάσεων
 
- 14/02/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Προβλέψεων, Ενδεχόμενων Υποχρεώσεων και Ενδεχόμενου Ενεργητικού
 
- 13/02/2018 Πρώτη Απόφαση Επιτροπής Αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων
 
- 08/02/2018 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
 
- 31/01/2018 Συνάντηση του Προέδρου του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), κ. Nick Parker, με τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
 
- 29/01/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Καθαρές και ακαθάριστες απολαβές κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων που ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2018
 
- 22/01/2018 Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Κύπρου από αντιπροσωπεία του Γενικού Λογιστηρίου, με επικεφαλής τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, κα Ρέα Γεωργίου
 
- 16/01/2018 Ανακοίνωση: Υποβολή Αιτήσεων σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί
 Εξετάσεις

Έντυπα

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά