Γενικό Λογιστήριο | Έντυπα Γ.Λ.

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

]
A/A AΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1442 Γ.Λ. 65Ζ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ή ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ Ν.210(Ι)2022 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
841 Γ.Λ. 40Α ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΝΟΜΟΣ Ν.210(Ι)2022 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
1441 Γ.Λ. 65ΣΤ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΜΟΣ Ν.210(Ι)2022 ΑΥΤΟΥΣΙΟ 65 ΣΤ.xlsx
3551 Γ.Λ. 292 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Λ. 292 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.pdf
1043.9 Γ.Λ. 44 ΙΖ 1/1/2023 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΠΟ 1/1/2023 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1044 Γ.Λ. 44 ΙΖ 1/1/2022 - 31/12/2022 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΠΟ 1/1/2022-31/12/2022 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2862 Γ.Λ. 218 ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ L. 218.pdf
2861 Γ.Λ. 217 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2765 Γ.Λ. 202 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ L. 202.pdf
2551 Γ.Λ. 187 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΠΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2553 Γ.Λ. 189 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2554 Γ.Λ. 190 ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1435 Γ.Λ. 65 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Λ. 65.xlsx
1044.6 Γ.Λ. 44 ΙΖ 1/1/2020-31/12/2021 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΠΟ 1/1/2020 μέχρι 31/12/2021 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1439 Γ.Λ. 65 Δ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1440 Γ.Λ. 65 Ε Αίτηση για χορήγηση σύνταξης σε σύζυγο και εξαρτώμενα τέκνα απολυθέντος κρατικού υπαλληλου ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3230 Γ.Λ. 269 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
370 Γ.Λ. 14 Γ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
750 Γ.Λ. 33 Ε ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3200 Γ.Λ. 268 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3044 Γ.Λ. 240 Δ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ €5,00 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2960 Γ.Λ. 238 Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1300 Γ.Λ. 57 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3080 Γ.Λ. 248 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1090 Γ.Λ. 49 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1140 Γ.Λ. 50 C ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3340 Γ.Λ. 276 Α ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1630 Γ.Λ. 76 D ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2040 Γ.Λ. 110 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1420 Γ.Λ. 63 Δ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
900 Γ.Λ. 43 Β.Τ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΤΑΚΤΙΚΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΑΡΤΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1460 Γ.Λ. 68 CERTIFICATION FOR PENSIONERS WHO RESIDE ABROAD ΑΥΤΟΥΣΙΟ Λ.68.pdf
1310 Γ.Λ. 57 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2470 Γ.Λ. 175 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1290 Γ.Λ. 56 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3170 Γ.Λ. 260 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2150 Γ.Λ. 134 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1760 Γ.Λ. 90 Γ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3500 Γ.Λ. 289 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
150 Γ.Λ. 5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1820 Γ.Λ. 97 Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
3400 Γ.Λ. 279 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3030 Γ.Λ. 239 Δ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ €15 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2750 Γ.Λ. 200 J ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
600 Γ.Λ. 23 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2610 Γ.Λ. 193 Α ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
780 Γ.Λ. 37 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3120 Γ.Λ. 250 Γ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1120 Γ.Λ. 49 V ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
580 Γ.Λ. 21 C ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2200 Γ.Λ. 143 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2390 Γ.Λ. 163 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
1250 Γ.Λ. 53 Α5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
201 Γ.Λ. 7 Α ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3064 Γ.Λ. 244 Γ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ €10 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3300 Γ.Λ. 273 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
870 Γ.Λ. 43 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΓΑΛΑΖΙΟ ΧΑΡΤΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
410 Γ.Λ. 16 ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2630 Γ.Λ. 196 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1830 Γ.Λ. 97 Β ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3600 Γ.Λ. 294 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
641 Γ.Λ. 25 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ - αγγλικά ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
720 Γ.Λ. 33 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
210 Γ.Λ. 8 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2510 Γ.Λ. 182 ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2... ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
240 Γ.Λ. 9 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
980 Γ.Λ. 44 Ζ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1840 Γ.Λ. 97 Γ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1640 Γ.Λ. 76 E ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
930 Γ.Λ. 44 Β ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ/ΑΠΟΚΟΠΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1042 Γ.Λ. 44 ΙΔ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 15% ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
20 Γ.Λ. 1 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3010 Γ.Λ. 239 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ €6 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
480 Γ.Λ. 19 A ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2090 Γ.Λ. 117 ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
100 Γ.Λ. 2 C ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1510 Γ.Λ. 70 Γ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3530 Γ.Λ. 290 Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΣΚΥΛΟΙ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2145 Γ.Λ. 133 ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2860 Γ.Λ. 216 ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ/ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2230 Γ.Λ. 145 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1430 Γ.Λ. 64 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1330 Γ.Λ. 58 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3470 Γ.Λ. 286 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2360 Γ.Λ. 161 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3190 Γ.Λ. 262 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2220 Γ.Λ. 144 Β ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1220 Γ.Λ. 53 Α2 ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
270 Γ.Λ. 9 Δ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1880 Γ.Λ. 99 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1060 Γ.Λ. 46 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3540 Γ.Λ. 291 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1030 Γ.Λ. 44 ΙΒ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1910 Γ.Λ. 102 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1410 Γ.Λ. 63 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3031 Γ.Λ. 239 Ε ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ €30 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2720 Γ.Λ. 200 G ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
320 Γ.Λ. 12 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2340 Γ.Λ. 159 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1620 Γ.Λ. 76 C ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1970 Γ.Λ. 106 ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
880 Γ.Λ. 43 Α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΑΡΤΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2830 Γ.Λ. 213 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2710 Γ.Λ. 200 F ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1350 Γ.Λ. 60 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1320 Γ.Λ. 57 Γ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
400 Γ.Λ. 15 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1370 Γ.Λ. 62 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3594 Γ.Λ. 293 ΣΤ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1380 Γ.Λ. 62 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
620 Γ.Λ. 23 D ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3041 Γ.Λ. 240 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ €0,50 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
230 Γ.Λ. 8 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1950 Γ.Λ. 105 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
30 Γ.Λ. 1 Β ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
460 Γ.Λ. 18 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - FIMAS ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3280 Γ.Λ. 272 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
700 Γ.Λ. 31 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3440 Γ.Λ. 282 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1720 Γ.Λ. 85 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
420 Γ.Λ. 16 Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3000 Γ.Λ. 239 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ €3 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1070 Γ.Λ. 47 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1047 Γ.Λ. 44 ΙΖ μέχρι 28/2/2017 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ μέχρι 28/2/2017 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2890 Γ.Λ. 224 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3430 Γ.Λ. 280 Β ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ/ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΡΥΡΥΝΣΗΣ, ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2450 Γ.Λ. 173 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
840 Γ.Λ. 40 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1080 Γ.Λ. 48 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2840 Γ.Λ. 214 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1390 Γ.Λ. 62 Β ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ/ ΒΟΗΘΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2530 Γ.Λ. 183 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
260 Γ.Λ. 9 Γ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2000 Γ.Λ. 107 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2290 Γ.Λ. 151 ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3590 Γ.Λ. 293 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
191 Γ.Λ. 7 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3063 Γ.Λ. 244 Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ €5 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2800 Γ.Λ. 211 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
950 Γ.Λ. 44 Δ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3410 Γ.Λ. 280 ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ/ ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΡΥΡΥΝΣΗΣ, ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3510 Γ.Λ. 289 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1050 Γ.Λ. 45 ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1850 Γ.Λ. 97 Δ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3450 Γ.Λ. 283 VALIDATION OF FOREIGN LICENCES ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
770 Γ.Λ. 36 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
690 Γ.Λ. 31 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
205 Γ.Λ. 7 Β ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2730 Γ.Λ. 200 H ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2030 Γ.Λ. 110 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
640 Γ.Λ. 25 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2480 Γ.Λ. 178 ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3390 Γ.Λ. 278 Γ ΑΔΕΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1011 Γ.Λ. 44 Ι-ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1048.2 Γ.Λ. 44 Λ - ΤΥΠΟΣ "Α" ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ 13ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ - ΤΥΠΟΣ "Α" ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
490 Γ.Λ. 19 B ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤ ΩΚΠ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3550 Γ.Λ. 291 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1270 Γ.Λ. 54 Β ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3350 Γ.Λ. 277 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2350 Γ.Λ. 160 Α ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2500 Γ.Λ. 181 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1600 Γ.Λ. 76 A ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2100 Γ.Λ. 123 ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1710 Γ.Λ. 83 ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3593 Γ.Λ. 293 Ε ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2870 Γ.Λ. 222 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2420 Γ.Λ. 169 (βλ. ΓΕΝ 94) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3043 Γ.Λ. 240 Γ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ €2,00 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1160 Γ.Λ. 51 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
110 Γ.Λ. 3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3330 Γ.Λ. 276 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1920 Γ.Λ. 104 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1680 Γ.Λ. 80 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1230 Γ.Λ. 53 Α3 ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2651 Γ.Λ. 199 B ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1450 Γ.Λ. 67 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3650 Γ.Λ. 304 ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ L. 304.pdf
2410 Γ.Λ. 168 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2221 Γ.Λ. 144 Β ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ - ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2330 Γ.Λ. 158 ΜΗΤΡΩΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕΙΡΑΣ Γ.Λ. ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3042 Γ.Λ. 240 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ €1,00 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
730 Γ.Λ. 33 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
250 Γ.Λ. 9 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3060 Γ.Λ. 242 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ. ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2540 Γ.Λ. 185 ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
550 Γ.Λ. 21 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3670 Γ.Λ. 307A ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1480 Γ.Λ. 70 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1180 Γ.Λ. 52 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1500 Γ.Λ. 70 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3380 Γ.Λ. 278 Β ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
10 Γ.Λ. 1 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1055 Γ.Λ. 46 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
3130 Γ.Λ. 251 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3250 Γ.Λ. 270 Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3062 Γ.Λ. 244 Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ €1 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3150 Γ.Λ. 257 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
530 Γ.Λ. 19 I ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2850 Γ.Λ. 215 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2370 Γ.Λ. 161 Β ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3210 Γ.Λ. 268 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2640 Γ.Λ. 199 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2590 Γ.Λ. 192 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
130 Γ.Λ. 4 E ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1010 Γ.Λ. 44 Ι ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
830 Γ.Λ. 39 Β ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3601 Γ.Λ. 294 Α ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2940 Γ.Λ. 229 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2110 Γ.Λ. 124 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2010 Γ.Λ. 107 Γ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ (ΜΕ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1170 Γ.Λ. 52 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2240 Γ.Λ. 145 Β ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1570 Γ.Λ. 74 Α ALIEN REGISTRATION CERTIFICATE/ DUPLICATE ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2120 Γ.Λ. 127 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1530 Γ.Λ. 70 Ε ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1810 Γ.Λ. 97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1340 Γ.Λ. 59 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3140 Γ.Λ. 252 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1461 Γ.Λ. 68 A ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥΣΙΟ 68Α.pdf
3591 Γ.Λ. 293 Γ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2600 Γ.Λ. 193 ΑΔΕΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3580 Γ.Λ. 293 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1930 Γ.Λ. 104 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
860 Γ.Λ. 42 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
740 Γ.Λ. 33 Β ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
920 Γ.Λ. 44 Α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
790 Γ.Λ. 38 ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
440 Γ.Λ. 17 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3370 Γ.Λ. 278 Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
680 Γ.Λ. 28 ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ/Η ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
560 Γ.Λ. 21 A ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1190 Γ.Λ. 53 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
390 Γ.Λ. 15 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΙΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3592 Γ.Λ. 293 Δ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2552 Γ.Λ. 188 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1130 Γ.Λ. 50 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1610 Γ.Λ. 76 B ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2920 Γ.Λ. 227 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1900 Γ.Λ. 101 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ/ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1940 Γ.Λ. 105 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1990 Γ.Λ. 107 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2430 Γ.Λ. 170 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2620 Γ.Λ. 194 ΑΔΕΙΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2050 Γ.Λ. 111 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2660 Γ.Λ. 200 A ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1020 Γ.Λ. 44 ΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1780 Γ.Λ. 93 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2700 Γ.Λ. 200 E ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2820 Γ.Λ. 212 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
685 Γ.Λ. 30 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
940 Γ.Λ. 44 Γ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3460 Γ.Λ. 284 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1790 Γ.Λ. 93 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2900 Γ.Λ. 225 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
70 Γ.Λ. 1 ΣΤ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
500 Γ.Λ. 19 Γ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤ ΩΚΠ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2400 Γ.Λ. 167 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1750 Γ.Λ. 90 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
683 Γ.Λ. 29 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΑΕΠ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1400 Γ.Λ. 62 Γ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1470 Γ.Λ. 69 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2280 Γ.Λ. 150 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1700 Γ.Λ. 82 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
800 Γ.Λ. 38 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
80 Γ.Λ. 2 ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2060 Γ.Λ. 112 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1650 Γ.Λ. 78 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
650 Γ.Λ. 26 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1800 Γ.Λ. 94 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1150 Γ.Λ. 50 D ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
340 Γ.Λ. 14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1715 Γ.Λ. 84 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
3320 Γ.Λ. 275 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2930 Γ.Λ. 228 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3240 Γ.Λ. 269 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3050 Γ.Λ. 241 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
450 Γ.Λ. 18 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1520 Γ.Λ. 70 Δ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3180 Γ.Λ. 261 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3520 Γ.Λ. 290 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΣΚΥΛΟΙ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
510 Γ.Λ. 19 D ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1870 Γ.Λ. 98 Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3612 Γ.Λ. 296 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμοι του 2002-2012
2770 Γ.Λ. 205 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2440 Γ.Λ. 172 (βλ. ΓΕΝ 13) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2980 Γ.Λ. 239 F ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2210 Γ.Λ. 144 Α ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
360 Γ.Λ. 14 Β ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
470 Γ.Λ. 19 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1048.8 Γ.Λ. 44 Λ - ΤΥΠΟΣ "Δ" ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ 13ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ - ΤΥΠΟΣ "Δ" ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2460 Γ.Λ. 174 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1280 Γ.Λ. 55 ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
760 Γ.Λ. 34 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2020 Γ.Λ. 108 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
630 Γ.Λ. 24 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ - ΑΞΙΚ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2790 Γ.Λ. 208 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3270 Γ.Λ. 271 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1110 Γ.Λ. 49 BV ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3620 Γ.Λ. 301 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1240 Γ.Λ. 53 Α4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2556 Γ.Λ. 192 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2670 Γ.Λ. 200 B ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
220 Γ.Λ. 8 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
430 Γ.Λ. 16 Β ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
280 Γ.Λ. 9 Ε ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
710 Γ.Λ. 32 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
310 Γ.Λ. 11 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
960 Γ.Λ. 44 Ε ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ ΠΡΟΑΓΩΓΗ/ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1200 Γ.Λ. 53 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2080 Γ.Λ. 114 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
540 Γ.Λ. 20 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3090 Γ.Λ. 249 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2380 Γ.Λ. 162 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2180 Γ.Λ. 140 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1360 Γ.Λ. 61 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
610 Γ.Λ. 23 A ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
40 Γ.Λ. 1 Γ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3315 Γ.Λ. 274Α ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Λ.274Α για εξώδικο-Υγειονομικές Υπηρεσίες.pdf
2550 Γ.Λ. 186 ΦΥΛΛΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1690 Γ.Λ. 81 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2990 Γ.Λ. 239 L ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2190 Γ.Λ. 141 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1890 Γ.Λ. 100 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
570 Γ.Λ. 21 B ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3610 Γ.Λ. 295 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2810 Γ.Λ. 212 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2970 Γ.Λ. 238 Β ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3570 Γ.Λ. 292 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
970 Γ.Λ. 44 ΣΤ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ/ ΠΟΙΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
660 Γ.Λ. 27 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1740 Γ.Λ. 90 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2250 Γ.Λ. 146 ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
120 Γ.Λ. 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3020 Γ.Λ. 239 Γ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ €10 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2270 Γ.Λ. 148 Α ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2310 Γ.Λ. 156 ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
330 Γ.Λ. 13 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2320 Γ.Λ. 157 ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2555 Γ.Λ. 191 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
350 Γ.Λ. 14 Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2950 Γ.Λ. 238 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1260 Γ.Λ. 54 Α ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3490 Γ.Λ. 288 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1210 Γ.Λ. 53 Α1 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1048.4 Γ.Λ. 44 Λ - ΤΥΠΟΣ "Β" ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ 13ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ - ΤΥΠΟΣ "Β" ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3630 Γ.Λ. 302 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
190 Γ.Λ. 7 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2300 Γ.Λ. 152 Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1048.6 Γ.Λ. 44 Λ - ΤΥΠΟΣ "Γ" ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ 13ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ - ΤΥΠΟΣ "Γ" ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2740 Γ.Λ. 200 I ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1860 Γ.Λ. 98 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
50 Γ.Λ. 1 Δ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2140 Γ.Λ. 132 ΜΗΤΡΩΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1550 Γ.Λ. 72 Α ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΟΛΛΩΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1960 Γ.Λ. 105 Ε ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
590 Γ.Λ. 22 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2690 Γ.Λ. 200 D ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1590 Γ.Λ. 76 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3670 Γ.Λ. 306 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3420 Γ.Λ. 280 Α ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ/ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΡΥΡΥΝΣΗΣ, ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
520 Γ.Λ. 19 H ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2880 Γ.Λ. 223 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
990 Γ.Λ. 44 Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1730 Γ.Λ. 90 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2650 Γ.Λ. 199 A ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3160 Γ.Λ. 258 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3615 Γ.Λ. 298 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ Λ. 298.pdf Οι περί ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμοι του 2002-2013
91 Γ.Λ. 2 A ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3220 Γ.Λ. 269 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
170 Γ.Λ. 6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3617 Γ.Λ. 299 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμος του 2013 (Ν.184(Ι)/2013)
890 Γ.Λ. 43 Β.Ε ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΕΚΤΑΚΤΟΙ - ΡΟΖ ΧΑΡΤΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1540 Γ.Λ. 72 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΛΠ. ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
285 Γ.Λ. 9 ΣΤ ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3290 Γ.Λ. 273 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3640 Γ.Λ. 303 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1000 Γ.Λ. 44 Θ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ /ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1980 Γ.Λ. 107 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ/ ΚΑΛΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
60 Γ.Λ. 1 Ε ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3032 Γ.Λ. 239 ΣΤ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ €4 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2170 Γ.Λ. 139 ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1670 Γ.Λ. 78 Β ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3660 Γ.Λ. 305 ΑΔΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2070 Γ.Λ. 113 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1043 Γ.Λ. 44 ΙΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 15% ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2781 Γ.Λ. 207Α ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2260 Γ.Λ. 148 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1660 Γ.Λ. 78 Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1490 Γ.Λ. 70 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3560 Γ.Λ. 292 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2490 Γ.Λ. 179 ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
81 Γ.Λ. 2 ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
670 Γ.Λ. 27 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
160 Γ.Λ. 5 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2780 Γ.Λ. 207 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
810 Γ.Λ. 39 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1580 Γ.Λ. 75 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2160 Γ.Λ. 137 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ/ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1100 Γ.Λ. 49 B ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1046.9 Γ.Λ. 44 ΙΖ 1/3/2017-31/12/2017 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ από 1/3/2017-31/12/2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗ ΕΓΚ. 1549 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1560 Γ.Λ. 74 ALIEN REGISTRATION CERTIFICATE ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3110 Γ.Λ. 250 Β ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
300 Γ.Λ. 11 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
140 Γ.Λ. 4 ΣΤ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΑ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2680 Γ.Λ. 200 C ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2910 Γ.Λ. 226 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1445 Γ.Λ. 66 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3310 Γ.Λ. 273 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1770 Γ.Λ. 91 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3260 Γ.Λ. 271 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2760 Γ.Λ. 201 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2130 Γ.Λ. 130 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3360 Γ.Λ. 278 ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ "ΚΑΖΑΝΤΙ" ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
180 Γ.Λ. 6 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2520 Γ.Λ. 182 Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
850 Γ.Λ. 41 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
910 Γ.Λ. 43 Γ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΑΣΠΡΟ ΧΑΡΤΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3100 Γ.Λ. 250 Α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3611 Γ.Λ. 295Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3480 Γ.Λ. 287 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
290 Γ.Λ. 10 ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3670 Γ.Λ. 307Β ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3070 Γ.Λ. 247 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
380 Γ.Λ. 14 Δ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1040 Γ.Λ. 44 ΙΓ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1762 Γ.Λ. 90 Ε ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ €2 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1046.8 Γ.Λ. 44 ΙΖ 1/1/2018 - 31/12/2018 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ από 1/1/2018-31/12/2018 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1761 Γ.Λ. 90 Δ ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ €1 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1045 Γ.Λ. 44 ΙΖ 1/1/2019 - 31/12/2019 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ από 1/1/2019 - 31/12/2019 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1436 Γ.Λ. 65 Α ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Η ΌΧΙ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Λ.65Α.pdf
3622 Γ.Λ. 301 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1049 Γ.Λ. 44 Ν ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3621 Γ.Λ. 301 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1438 Γ.Λ. 65 Γ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1437 Γ.Λ. 65 Β ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Back To Top