Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Γενική Λογίστρια Ρέα Γεωργίου
Η Ρέα Γεωργίου είναι εγκεκριμένος λογιστής, Fellow member του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και κάτοχος πτυχίου Οικονομικών BA First Class Honours. Έχει πέραν των 30 χρόνων πείρα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εργάστηκε σε ελεγκτικό οίκο στο Λονδίνο. Επέστρεψε στην Κύπρο το 1985 όπου εργάστηκε ως Οικονομική διευθύντρια σε δημόσια εταιρεία. Το 1987 προσλήφθηκε στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, όπου υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις. Στις 3 Νοεμβρίου 2010 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη θέση της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Συντάγματος, κάνοντάς την την πρώτη γυναίκα, η οποία κατέχει τη θέση αυτή από ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Ρέα Γεωργίου είναι Πρόεδρος της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, των Δανειστικών Επιτρόπων, του Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, της Επιτροπής Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου και της Κυπριακής Εταιρείας Ανάπτυξης Ακινήτων Λτδ. Είναι επίσης Ταμίας του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και μέλος της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρτίου Γ'. Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) για δύο χρόνια (2001-2003). Διετέλεσε επίσης μέλος του Διαχειριστικού Συμβουλίου της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου από το Δεκέμβριο του 2003 μέχρι τον Ιούνιο του 2017.