Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 14/02/2020 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση των Διαγραφών της Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2018
 
- 05/02/2020 Ανακοίνωση: Δημοσίευση δώδεκα (12) κενών θέσεων Λογιστή - Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 30/12/2019 Παρέμβαση της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας στην καθιερωμένη ετήσια έκδοση της εφημερίδας "Φιλελεύθερος" για το '2020: ΕΤΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ' (29/12/2019)
 
- 13/12/2019 Κατάλογος επιτυχόντων στις εξετάσεις των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Περι Προσφορών του Δημοσίου Νόμων και (Γενικών) Κανονισμών και Κανονισμών Αποθηκών - 13 Νοεμβρίου 2019
 
- 03/12/2019 Σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ).
 
- 02/12/2019 Ανακοίνωση Τύπου: Πληρωμή μισθών και συντάξεων κυβερνητικών αξιωματούχων, κρατικών υπαλλήλων και ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού μηνός Δεκεμβρίου 2019 και 13ου 2019
 
- 20/11/2019 Δελτίο Τύπου: "Η μεταρρύθμιση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης στο Δημόσιο Τομέα- Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση"
 
- 15/10/2019 Καταγραφή των «Προβλέψεων, Ενδεχόμενων Υποχρεώσεων κι Ενδεχόμενων Περιουσιακών Στοιχείων»
 
- 02/10/2019 Δελτίο Τύπου: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας
 
- 27/09/2019 Διενέργεια Εκπαιδευτικής Ημερίδας στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων στις 24/9/2019 - 26/9/2019 προς τους λειτουργούς/πυρήνες που ορίσθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές/Φορείς
 Αρχείο Ανακοινώσεων