Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 24/05/2023 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Διαγραφών Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2022
 
- 05/04/2023 ’Εκπαιδευτική Διημερίδα για την προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27-28 Μαρτίου 2023’
 
- 03/04/2023 Δελτίο Τύπου για τη δημοσιοποίηση της Δημοσιονομικής Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2022
 
- 31/03/2023 Δελτίο Τύπου για τη δημοσιοποίηση χορηγιών και κατά χάριν δωρεών του Κράτους για το έτος 2022
 
- 20/01/2023 Κατάλογος επιτυχόντων στις εξετάσεις των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Περι Προσφορών του Δημοσίου Νόμων και (Γενικών) Κανονισμών και Κανονισμών Αποθηκών - 30 Νοεμβρίου 2022
 
- 16/01/2018 Ανακοίνωση: Υποβολή Αιτήσεων σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί
 Αρχείο Ανακοινώσεων