Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 31/03/2020 Ανακοίνωση: Στοιχεία του Κυβερνητικού τραπεζικού λογαριασμού για κατάθεση δωρεών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
 
- 31/03/2020 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση χορηγιών και κατά χάριν δωρεών του Κράτους για το έτος 2019
 
- 31/03/2020 Δελτίο Τύπου: Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2019
 
- 26/03/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Διαδικασία Ετοιμασίας και Υποβολής Εντύπων Μισθοδοσίας Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
 
- 24/03/2020 Εγκύκλιος Επιστολή - Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων κατά τη διάρκεια των εκτάκτων μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
 
- 24/03/2020 Πανδημία κορωνοιού COVID-19: Μήνυμα της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας προς όλο το προσωπικό και ανάλογες διευθετήσεις
 
- 24/03/2020 Αναβολή Εξετάσεων στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών που θα πραγματοποιούνταν στις 23 Απριλίου 2020
 
- 17/03/2020 Κοινή ανακοίνωση ΑΑΔΣ ΚΑΙ Υπουργείου Οικονομικών
 
- 06/03/2020 Ανακοίνωση: Δημοσίευση 10 κενών θέσεων Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου
 
- 21/02/2020 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Καταστάσεων Κυβερνητικών Εγγυήσεων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019
 Αρχείο Ανακοινώσεων