Μητρώο Αποκλεισμού
Α/Α Αρ.Απόφασης Ημερομηνία Απόφασης Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Περίοδος Αποκλεισμού Ισχύς από Μέχρι Απόφαση
1 ΥΠΟΘΕΣΗ 101/17 06/02/2018 ΝΕΜΕΣΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΤΔ Τέσσερα (4) Έτη και Έξι (6) Μήνες 12/12/2014 12/06/2019 Acrobat Reader File
2 ΥΠΟΘΕΣΗ 102/17 27/03/2018 PLS Builders Ltd Δεκατέσσερις (14) Μήνες 04/08/2017 04/10/2018 Acrobat Reader File
3 ΥΠΟΘΕΣΗ 103/17 20/04/2018 EUTHYMIADES AUDIOLOGY CENTRE LTD Τέσσερα (4) Έτη 06/05/2016 06/05/2020 Acrobat Reader File
4 ΥΠΟΘΕΣΗ 3/18 29/06/2018 HELECTOR CYPRUS LTD Πέντε (5) έτη 09/03/2016 09/03/2021 Acrobat Reader FileΕκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα