Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 22/05/2020 Συνέντευξη της κας. Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας στο περιοδικό ICAEW Insights
 
- 07/05/2020 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κεντρικών Γραφείων του ΓΛτΔ από τις 04/05
 
- 22/04/2020 Συνέντευξη της κας. Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας στο περιοδικό GOLD, τεύχος Απριλίου
 
- 14/04/2020 Ανακοινώσεις και Εγκύκλιοι Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στα πλαίσια της διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
 
- 14/04/2020 Ανακοίνωση Ευρωπαικής Επιτροπής αναφορικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις δημόσιες συμβάσεις που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19
 
- 31/03/2020 Ανακοίνωση: Στοιχεία του Κυβερνητικού τραπεζικού λογαριασμού για κατάθεση δωρεών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
 
- 31/03/2020 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση χορηγιών και κατά χάριν δωρεών του Κράτους για το έτος 2019
 
- 31/03/2020 Δελτίο Τύπου: Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2019
 
- 26/03/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Διαδικασία Ετοιμασίας και Υποβολής Εντύπων Μισθοδοσίας Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
 
- 24/03/2020 Εγκύκλιος Επιστολή - Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων κατά τη διάρκεια των εκτάκτων μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
 Αρχείο Ανακοινώσεων