Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Ο Στέλιος Κουντούρης διορίστηκε στη θέση του Βοηθού Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.