ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα - Λογιστικές και Μισθολογικές ΥπηρεσίεςHide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- ΑΔΕΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ
 
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
 
- ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
 
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
 
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
 
- ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
 
- ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
 
- ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 
- ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (FINANCIAL IDENTIFICATION FORM)
 
- ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ
 
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
 
- ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
 
- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ
 
- ΑΙΤΗΣΗ ΧΗΡΕΙΑΣ
 
- ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ μέχρι 30/6/2018
 
- ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ή ΟΧΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ
 
- ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ-ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
 
- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
 
- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ
 
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
 
- ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 
- ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20_ _
 

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2015 - 2019,
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής