Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ανακοινώσεις και Εγκύκλιοι Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στα πλαίσια της διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει προβεί στην έκδοση των πιο κάτω ανακοινώσεων, εγκυκλίων και ενημερωτικων δελτίων, σε συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) και με το Υπουργείο Οικονομικών.

Με γνώμονα τις κυβερνητικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και ανταποκρινόμενη στις πρωτόγνωρες συνθήκες που διανύουμε, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαχειρίζεται τις εξελίξεις και προβαίνει στη λήψη ανάλογων μέτρων, προκειμένου να διασφαλίσει την όσο το δυνατό απρόσκοπτη στήριξή της προς τους οικονομικούς φορείς και την παροχή υποστήριξης προς τις Αναθέτουσες Αρχές/ Αναθέτοντες Φορείς.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕγκύκλιος ΑΑΔΣ 109 Μέτρα στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων λόγω του κορωνοϊού (COVID-19).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕγκύκλιος ΚΕΑΑ 15 Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων κατά τη διάρκεια των εκτάκτων μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚοινή ανακοίνωση ΑΑΔΣ και Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τον επηρεασμό εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο 22 Συνεδρίες Αρμόδιων Οργάνων στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων μέσω Τηλεδιασκέψεων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΛ ΑΑΔΣ 109Β Πρόσθετα Μέτρα στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων λόγω Κορωνοϊού (COVID-19).pdf