Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ο Στέλιος Κουντούρης διορίστηκε ως Βοηθός Γενικός Λογιστής από 1η Σεπτεμβρίου 2020. Κατέχει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού και είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants. Είναι επίσης μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Αφού εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως ελεγκτής σε ελεγκτικές εταιρείες, εντάχθηκε στο Γενικό Λογιστήριο το 1997 ως Λογιστής 1ης τάξης. Το 2004 διορίστηκε ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου. Το 2015 διορίστηκε Βοηθός Έφορος φορολογίας όπου ήταν υπεύθυνος των επαρχιακών γραφείων του Τμήματος Φορολογίας.