Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 11/07/2024 1ο Policy Brief / Κατεύθυνση Πολιτικής: "Δημόσιες Συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα" άρθρο 16 του Νόμου (Ν.73(Ι)/2016
 
- 01/07/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού – Περίοδος από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου 2024
 
- 27/06/2024 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 31 Μαΐου 2024
 
- 26/06/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Η υλοποίηση του Συστήματος Ενοποίησης και Ετοιμασίας Οικονομικών Καταστάσεων θα καθιερώσει την Κύπρο, ως χώρα βέλτιστων πρακτικών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στο δημόσιο τομέα
 
- 19/06/2024 Σε εφαρμογή τίθεται η ψηφιακή υπηρεσία “Καταχώρηση email στο FIMAS” για ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου “Λεπτομέρειες Πληρωμής” στους δικαιούχους
 
- 18/06/2024 Χαιρετισμός του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας στη 18η Παγκύπρια Λογιστική Ολυμπιάδα και 4η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Πολιτικής Οικονομίας
 
- 31/05/2024 Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας: Ολοκλήρωση υλοποίησης ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΑ – Σχεδίου διαχείρισης δανείων που έχουν παραχωρηθεί στο πλαίσιο κυβερνητικών σχεδίων στέγασης 
 
- 31/05/2024 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 30 Απριλίου 2024
 
- 30/05/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού - Περίοδος από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 2024
 
- 24/05/2024 Αλλαγή προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο μέλλον, προτού το μέλλον γίνει παρελθόν
 Αρχείο Ανακοινώσεων