Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 24/11/2023 Διενέργεια Σεμιναρίων στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων
 
- 20/11/2023 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023
 
- 17/11/2023 Ανακοίνωση Τύπου: Ηλεκτρονική Αποστολή Κατάστασης “Λεπτομερειών Πληρωμής” από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 
 
- 13/11/2023 Δελτίο Τύπου: Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ολοκλήρωσε με επιτυχία Εκπαιδευτικές Ημερίδες για θέματα Δημόσιων Συμβάσεων σε όλη την Κύπρο
 
- 03/11/2023 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023
 
- 02/11/2023 Αποδοχή εξουσιοδοτήσεων με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή από το ΓΛτΔ
 
- 02/11/2023 Πιστοποίηση Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως Εγκεκριμένος Εργοδότης Επαγγελματικής Ανάπτυξης από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) για την περίοδο 2024-2026
 
- 25/10/2023 Δελτίο Τύπου: 15η Συνάντηση του Διακρατικού Δικτύου της Γενικής Διεύθυνσης REGIO (Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απλοποίηση (Λεμεσός 19-20 Οκτωβρίου)
 
- 13/10/2023 Παρουσίαση από ΓΛτΔ της Δημοσιονομικής Έκθεσης του Κράτους για το 2022 ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου
 
- 02/10/2023 Αναβάθμιση μηνιαίας πληροφόρησης για την υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού
 Αρχείο Ανακοινώσεων