Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 28/02/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2024
 
- 22/02/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Παρουσίαση πληροφόρησης σχετικά με τις απολαβές των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων
 
- 19/02/2024 Συνέντευξη Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας στο περιοδικό ICAEW Insights με τίτλο "The accountant serving the public interest in Cyprus"
 
- 14/02/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού - Έτος 2023
 
- 08/02/2024 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023
 
- 25/01/2024 Δελτίο Τύπου: Έναρξη εργασιών για το νέο Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο
 
- 19/01/2024 Συνέντευξη Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας στο ΚΥΠΕ για το έργο και τις προτεραιότητές μας στο μέλλον
 
- 11/01/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2023
 
- 03/01/2024 Ειδική Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αρ. ΓΛ/02/23 Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - Enterprise Resource Planning (ERP) του Γενικού Λογιστηρίου
 
- 02/01/2024 Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 Αρχείο Ανακοινώσεων