Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Στρατηγικό Σχέδιο Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας 2024-2026


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 19 02 Στρατηγικό Σχέδιο ΓΛτΔ 2024-2026.pdf