Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

06/08/2012 - Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας Κανονισμοί του 2012 Κ.Δ.Π. 257/2012Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ257_2012 ΚανΑμ και Ασφ.pdf