Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

27/07/2009 - Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μεσών) Κανονισμοί του 2009 Κ.Δ.Π. 250/2009Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 250_ 2009.pdf