Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

06/08/2012 - Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Δημοτικοί) Κανονισμοί του 2012 Κ.Δ.Π. 243/2012Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ243_2012 Καν_Δήμων.pdf