Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 26 - Κατώτατα όρια Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2023Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΔ_26.pdf