Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 25 - Τροποποίηση των περί της Διαχείρισης των Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμών ΚΔΠ 138/2016Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΔ_25.pdf