Back To Top

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


Για την καταχώρηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο αιτητής καταβάλλει τέλος, το οποίο είναι μη επιστρεπτέο και κατατίθεται στο γενικό κυβερνητικό λογαριασμό. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την καταχώρηση προσφυγής, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (www.tra.gov.cy).

Όσον αφορά τη διαδικασία καταχώρησης και εξέτασης προσφυγών, καθώς και τη λήψη αποφάσεων επί των προσφυγών, εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμων του 2010 έως 2017 Ν. 104(Ι)/2010.

Τελευταία Ενημέρωση στις:

14/05/2020 06:53:55 PM