Back To Top

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

    Οι οικονομικές Καταστάσεις του Κράτους αποτυπώνουν όλες τις οικονομικές συναλλαγές του Κράτους στη βάση των Ταμειακών Ροών. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας στη βάση των προνοιών του άρθρου 116(Ι) του Συντάγματος.-2018-
-2017-
-2016-
-2015-
-2014-