Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο Τύπου για την πιστοποίηση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως εξουσιοδοτημένος Εργοδότης Εκπαίδευσης (Authorised Training Employer - ATE) από το ICAEW


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λευκωσία, 2 Ιουνίου 2020

Πιστοποίηση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας από το
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) σαν Εξουσιοδοτημένος Εργοδότης Εκπαίδευσης
(Authorised Training Employer - ATE)

Το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), ακολουθώντας μια σειρά διαδικασιών αξιολόγησης των υποδομών εκπαίδευσης, του φάσματος των εργασιών, καθώς και της σύνθεσης των επαγγελματιών λογιστών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, μας έχει απονείμει την πιστοποίηση του Εξουσιοδοτημένου Εργοδότη Εκπαίδευσης (Authorised Training Employer – ATE). Σύμφωνα με το ICAEW, η εν λόγω πιστοποίηση αναγνωρίζει σε έναν οργανισμό ‘τη δέσμευση του για παροχή εκπαίδευσης και ανάπτυξης υψηλού επιπέδου στο προσωπικό του’.

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας με αυτή την πιστοποίηση μπορεί να εκπαιδεύει ασκούμενους επαγγελματίες λογιστές (trainee chartered accountants), προσφέροντας τους τις κατάλληλες εμπειρίες και γνώσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται προοδευτικά το ανθρώπινο δυναμικό του με εκπαιδευόμενους επαγγελματίες λογιστές, συνεισφέροντας έτσι ουσιαστικά στην επιτυχή υλοποίηση του μεγαλεπήβολου έργου του εκσυγχρονισμού της χρηματοοικονομικής διαχείρισης του κράτους, που έχει αναληφθεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.


Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας