Γενικό Λογιστήριο | Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (KΕΑΑ)

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


Θεματικές Ενότητες


Δαπάνες και Πληρωμές

Έσοδα και Εισπράξεις

Λογιστικό Σύστημα ΓΛτΔ - FIMAS

Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων
Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
Συντάξεις

Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο

Δάνεια και Εγγυήσεις

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση


Έντυπα και Μητρώα

Διάφορα

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (KΕΑΑ)


Αριθμός Εγκυκλίου Θέμα Εγκυκλίου Θεματική Ενότητα Ημερομηνία Έκδοσης Σχετικό Έγγραφο
ΚΕΑΑ 10 Εργασίες με συμβόλαια διορισμένης υπεργολαβίας Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2015/06/25 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 18 Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων Λόγω της Πανδημίας Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2021/11/05 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 13 Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΕΑ). Μετάβαση σε Μηχανογραφημένες Συνεδρίες. Διαδικτυακός Χώρος "η-Συνεργασία" (sharepoint) Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2017/05/31 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 04 Συμβάσεις Υπηρεσιών με Συμβούλους Μελετητές Οικοδομικών Έργων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2011/10/06 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 01 Εγχειρίδιο - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Αξιολόγηση οικονομικών και χρονικών απαιτήσεων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2010/09/01 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 11 Εργασίες με συμβόλαια διορισμένης υπεργολαβίας Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2015/10/07 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 08 Μέτρα για ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου σε σχέση με την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2013/07/19 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 12 "Οι περί της Διαχείρισης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016" (Κ.Δ.Π. 138/2016) Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2016/05/12 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 02 Καταβολή τόκων για καθυστερημένες πληρωμές σε Συμβάσεις Έργων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2010/09/01 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 07 Τραπεζικές Εγγυήσεις πιστής εκτέλεσης για υφιστάμενες συμβάσεις Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2013/04/12 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 16 Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων λόγω της πανδημίας και των μέτρων που έχουν ληφθεί Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2020/06/18 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 17 Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2021/2/17 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 09 Τρίτη Δέσμη Μέτρων για ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου σε σχέση με την εκτέλεση συμβάσεων έργων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2013/11/20 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 15 Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων κατά τη διάρκεια των εκτάκτων μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2020/03/23 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 19 Τιμοκατάλογος Κυλικείων στη Δημόσια Υπηρεσία Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2022/08/09 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 05 Καταβολή τόκων για καθυστερημένες πληρωμές σε Συμβάσεις Έργων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2012/02/01 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 03 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων - Χειρισμός θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία επίλυσης διαφορών Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2011/09/27 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 20 Δείκτης Εργατικού Κόστους στα Συμβόλαια Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2023/05/24 Acrobat Reader File
Back To Top