Γενικό Λογιστήριο | Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


Θεματικές Ενότητες


Δαπάνες και Πληρωμές

Έσοδα και Εισπράξεις

Λογιστικό Σύστημα ΓΛτΔ - FIMAS

Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων
Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
Συντάξεις

Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο

Δάνεια και Εγγυήσεις

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση


Έντυπα και Μητρώα

Διάφορα

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (KΕΑΑ)


Αριθμός Εγκυκλίου Θέμα Εγκυκλίου Θεματική Ενότητα Ημερομηνία Έκδοσης Σχετικό Έγγραφο
49 Χρέωση Μισθολογίου του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού 2023/12/01 Acrobat Reader File
50 Πληρωμή του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού 2023/12/01 Acrobat Reader File
51 Διαχείριση και Καταβολή Ταμείου Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού 2023/12/01 Acrobat Reader File
Back To Top